Бухгалтерія 8 для України "Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включно з субкомісію), надання послуг, виробництво тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. "Бухгалтерія 8 для України" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації…
Зарплата та управління персоналом для України Програма "Зарплата та управління персоналом для України" це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії, по наступних напрямках:- планування потреб в персоналі;- забезпечення бізнесу кадрами;- управління компетенціями та атестація працівників;- управління навчанням персоналу;- управління фінансовою мотивацією персоналу;- ефективне планування зайнятості персоналу;- облік кадрів і аналіз кадрового складу;трудові відносини, зокрема, кадрове діловодство;- розрахунок заробітної плати персоналу;- управління грошовими розрахунками з персоналом, зокрема, депонування;розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;- відображення нарахованої зарплати і податків у витратах…
Управління торгівлею для України Продукт призначений для управлінського обліку на підприємстві, а також аналізу і планування торгових операцій. Використовуючи «Управління торгівлею для України», Ви зможете автоматизувати всі основні процеси управління торговельної діяльності. Серед них:  управління відносинами з клієнтами;  управління продажами;  управління закупівлями;  аналіз цін і управління ціновою політикою;  управління складськими запасами;  управління грошовими коштами;  аналіз даних;  моніторинг та аналіз ефективності торгової діяльності (Рапорт керівнику);  інтеграція з бухгалтерією;    Функціональні можливості редакції 3.1 "Управління торгівлею для України" редакція 3.1 автоматизує наступні напрямки торговельної діяльності: планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель; управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю); управління поставками;…
Управління невеликою фірмою для України "Управління невеликою фірмою 8 для України" - це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам - нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії - це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність…
Управління торговим підприємством для України "Управління торговим підприємством для України" — універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, що забезпечує ефективне управління сучасним торговим підприємством. Функціональні можливості Ведення обліку діяльності декількох організацій За допомогою прикладного рішення можна автоматизувати кілька організацій, при цьому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час є можливість обліку декількох організацій…
 Роздрібна торгівля 8 для України Програмний продукт "Роздрібна торгівля 8 для України" призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.   Функціональні можливості редакції 2.0 Програма "Роздріб 8 для України" автоматизує наступні операції: реєстрацію операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, власних організацій і дозволяє отримувати аналітичну інформацію про рух товарів з необхідним користувачу ступенем деталізації. Облік руху товарів "Роздріб 8 для України"…