«Спілка автоматизаторів бізнесу” (далі САБ) повідомляє про те що 2019-2020 роках були випущені продукти для бухгалтерського обліку нового покоління "BAS Бухгалтерія" версій ПРОФ, КОРП та базова версія, в яких отримали розвиток можливості, реалізовані в редакції 2.0 програми "Бухгалтерія для України". У вересні 2020 р. було оголошено про зняття з продажів програмних продуктів, що включають редакцію 2.0 програми "Бухгалтерія для України".

Звертаємо увагу! В редакції 2.0 програми "Бухгалтерія для України" здійснюється підтримка законодавства 2020 року (включаючи регламентовану звітність за 2020 рік). Зміни законодавства 2021 року реалізовуватися не будуть. Підтримка редакції 2.0 програми "Бухгалтерія для України" припиняється з 5 березня 2021 року (після закінчення здачі звітності за 2020 рік).

В зв’язку з цим виникає необхідність здійснити перехід на аналогічну версію програми лінійки BAS. Пільгові апгрейди з аналогічних продуктів старого покоління на програму "BAS Бухгалтерія Базова", "BAS Бухгалтерія ПРОФ" або "BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів" здійснюються за фіксованою ціною 300 грн. без ПДВ та не обмежені у часі.

Для здійснення апгрейду необхідно повернути реєстраційну картку, користувацьку угоду і ключ захисту (для продуктів з апаратним захистом) програмного продукту, з якого виконується апгрейд та мати діючий договір ІТС (крім тих продуктів, для яких розробником не передбачено такої вимоги).

Перехід на програму "BAS Бухгалтерія" здійснюється оновленням актуальної версії конфігурації "Бухгалтерія для України" редакції 1.2 або 2.0, при цьому накопичені облікові дані повністю зберігаються (без змін і втрат).

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" - оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва). 

Програма дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік, формувати регламентовану звітність і отримувати інформацію про діяльність та стан ресурсів, необхідну для прийняття управлінських рішень.

Рішення розроблено на базі типової конфігурації "Бухгалтерія для України" редакція 1.2. із збереженням всіх можливостей і механізмів цього типового рішення. У рішення додані всі необхідні механізми для ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві, які були виявлені на основі аналізу досвіду автоматизації обліку та управління понад 2 500 підприємствах галузі, серед яких  ГК "Маїс", ГК "Корнела", ГК "Фрідом Фарм Інтернешнл", ГК "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата"), ЗАТ "Племінний завод "Агро Регіон", СТОВ "Птахоплемзавод "Коробівський" (ТМ "Смачне каченя") та інші. 

Рішення дозволяє вести розширений облік заробітної плати в порівнянні з "Бухгалтерією для України".

Можливості які надає галузеве рішення співробітникам сільськогосподарського підприємства:

Керівникам:

 • Отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, оперативну інформацію про рух грошових коштів та ін.
 • Підвищити якість інформації, її достовірність і аналітичність.

Фінансовій і бухгалтерській службі:

 • Вести бухгалтерський та податковий облік.
 • Систематизувати і регламентувати бухгалтерський документообіг підприємства.
 • Проводити аналіз управління витратами, формувати собівартість продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат.

Бухгалтеру з обліку кадрів і заробітної плати:

 • Вести кадровий облік з докладною кадровою інформацією по співробітниках, кадровий облік за договорами ЦПХ.
 • Можливість вносити інформацію про кадрові зміни.
 • Здійснювати нарахування заробітної плати за окладом, тарифними ставками, відрядними.
 • Виконувати автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, обчислення податків і внесків.
 • Формувати платіжні документи з перерахування податків і виплати заробітної плати.
 • Можливість виплачувати заробітну плату через касу, за безготівковим розрахунком і натуральною оплатою.

Бухгалтеру з обліку біологічних активів:

 • Можливість вести облік від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів.

Бухгалтеру з обліку транспорту і сільгосптехніки:

 • Вести облік роботи вантажного і легкового автотранспорту, сільгосптехніки за дорожніми листами в розрізі технологічних операцій.
 • Вести облік палива, ПММ.
 • Вести облік матеріалів, використовуваних для ремонту транспорту і сільгосптехніки.

Бухгалтеру з обліку оренди землі та майна:

 • Можливість вести облік оренди землі та майна в розрізі договорів, ділянок.
 • Автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівковим, безготівковим, натуральною оплатою.
 • Формувати регламентовану звітність щодо земельних ділянок.

Агроному:

 • Аналізувати списання насіння і добрив в розрізі полів.

Зоотехніку:

 • Проводити контроль структури стада і аналіз динаміки руху тварин за віковими групами, по місцях утримання в розрізі ферм і груп тварин.

Функціональні можливості

Основні можливості:

 • Облік в рослинництві, управління біологічними активами;
 • Облік в тваринництві / птахівництві, управління біологічними активами;
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків);
 • Облік транспорту та сільгосптехніки;
 • Управління сільгоспвиробництвом;
 • Кадровий облік, розширений розрахунок зарплати.

Принципи обліку в "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України": У системі фіксуються первинні документи за господарськими операціями. Програма автоматично формує бухгалтерські проводки і накопичує додаткові дані в регістрах галузевого обліку. На основі накопичених в базі даних доступні для аналізу стандартні бухгалтерські, галузеві і регламентовані звіти.

Облік в рослинництві, управління біологічними активами

 • Облік виконання Технологічних операцій: Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
 • Облік робіт власного і найманого транспорту;
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів);
 • Облік біологічних активів рослинництва, що амортизуються ;
 • Облік витрат рослинництва;
 • Облік випуску і руху готової продукції на підприємстві;
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості;
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.

Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)

 • Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • Аналіз складу договорів, формування звітів за договорами;
 • Облік передачі паїв;
 • Нарахування орендної плати за землю;
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями.

Облік в тваринництві, управління біологічними активами:

У програмі реалізований облік тваринництва.

 • Облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі.
 • Ведеться облік, як основного стада, так і тварин на вирощуванні та відгодівлі.
 • Облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами.
 • Облік амортизації біологічних активів тваринництва.

Ведеться облік всіх операції з тваринами:

 • Придбання, реалізація;
 • Приплід, приріст;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин між фермами;
 • Забій і падіж;
 • Взаєморозрахунки з переробниками за дотацією.

 Облік птахівництва

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію. Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка яєць в інкубаторій;
 • Звіт інкубаторію.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни).

У програмі ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива по водіях і одиницях техніки (баків).

Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту і сільгосптехніки.

Забезпечено можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки.

Керування виробництвом

 • Облік всіх виробничих операцій і допоміжних виробництв.
 • Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 • Облік інших витрат в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей витрат.

Кадровий облік, розрахунок зарплати

 • Ведення кадрового обліку.
 • Формування стандартних і регламентованих звітів.
 • Система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • Нарахування погодинної і відрядної заробітної плати.
 • Можливість ведення взаєморозрахунків з фізичними особами за договорами ЦПХ.
 • Розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих звітів.
 • Виконання виплати заробітної плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуральною оплатою.

Бухгалтерський і податковий облік

 • Ведення обліку відповідно до законодавства України.
 • Рішення всіх бухгалтерських завдань в сільському господарстві.
 • Ведення податкового обліку в розрізі декількох видів ПДВ (якщо необхідно),
 • Формування реєстрів податкових накладних, декларації з ПДВ.
 • Аналіз іншої реалізації, валових доходів та витрат.
 • Ведення обліку для декількох організацій, як в окремих інформаційних базах, так і в єдиній базі.

До складу "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. Передбачена можливість самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку при необхідності. При налаштуванні облікової політики користувачі можуть самостійно керувати методикою обліку. Наприклад, вказати схему оподаткування, задати спосіб оцінки вартості матеріально виробничих запасів, спосіб оцінки товарів у роздробі, вибрати, чи використовувати при автоматичному формуванні проводок в системі і 8 і 9 класи рахунків або тільки один з цих класів, задати правила ведення виробничого обліку, правила нумерації документів та інше.

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час  "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці).

Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі дозволяє використовувати загальні списки біологічних активів, товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів тощо. Крім того, керівник може побачити підсумкові суми по всіх організаціях разом, наприклад загальну суму грошових коштів на всіх розрахункових рахунках або загальну суму продажів.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізовано згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі);
 • за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і по матеріально відповідальним особам.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і до постачальника.

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна"  тощо. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплата (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з уточненням конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

 Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного та допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Реалізована можливість розподілу непрямих витрат по номенклатурних групах продукції (послуг), відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". При цьому в якості бази розподілу можуть виступати:

 • обсяг випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг в кількісному вираженні;
 • планова собівартість випущеної в поточному місяці продукції, наданих послуг;
 • сума витрат на оплату праці;
 • сума відображених матеріальних витрат;
 • сума всіх відображених прямих витрат;
 • сума, відображена за окремими статтями прямих витрат (список статей користувач складає на свій розсуд).

Облік ПДВ

У прикладному рішенні "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. У тому числі ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов'язань. Визначення бази оподаткування виконується автоматично "на льоту" ( "Простий облік ПДВ") або при закритті місяця ( "Складний облік ПДВ").

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи і формувати реєстр податкових накладних. Підтримується імпорт з системи FREDO Звіт та зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для забезпечення вимог електронного адміністрування ПДВ.

Облік заробітної плати та кадровий облік

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" ведеться облік руху персоналу, включно з обліком працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

В "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • фіксований с/г податок;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

У конфігурації відповідно до вимог нової редакції розділу ІІІ ПКУ не ведеться податковий облік активів, доходів і витрат (за винятком необоротних активів).

Використання запасів і капітальних інвестицій в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях, визначається веденням обліку в розрізі податкових призначень ПДВ.

Податковий облік необоротних активів реалізовано відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. На рахунках обліку ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку.

Податкова декларація з податку на прибуток формується за даними бухгалтерського обліку і в разі ведення обліку різниць, об'єкт оподаткування коригується на різниці.

Фіксований с/г податок

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє вести облік господарських операцій платниками податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 Податкового кодексу.

Єдиний податок

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Книга обліку доходів для підприємців неплатників ПДВ та Книга обліку доходів і витрат для підприємців платників ПДВ заповнюється автоматично даними зареєстрованих господарських операцій.

Також реалізована можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі амортизація основних засобів, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку (дозволяє формувати журнал ордер і відомість по рахунку), картка рахунку, аналіз рахунку, картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки. При формуванні стандартних звітів доступне не тільки довільне групування по субконто (аналітичними розрізами плану рахунків), а також за реквізитами субконто, а й за періодами (день, тиждень, декада, місяць і т.д.).

У стандартні бухгалтерські звіти можна вивести додаткову інформацію. Наприклад, про об'єкти основних засобів (інвентарний номер, матеріально-відповідальна особа, місцезнаходження тощо); про нематеріальні активи (спосіб нарахування амортизації за бухгалтерським обліком, строк корисного використання з бухгалтерського та податкового обліку); про контрагентів фізичних осіб, підрозділах організації; про фізичних осіб (контактна інформація, громадянство, паспортні дані, відомості про інвалідності).

Крім того для деяких довідників і всіх документів можна додавати довільні реквізити в режимі користувача. Інформація в стандартних звітах може бути згрупована, відібрана або відсортована по цими додатковими реквізитами.

За будь-яким бухгалтерськом рахунком можна отримати дані також і у вигляді діаграми. Наприклад, для аналізу залишків невикористаних матеріалів.

Регламентована звітність

В "Бухгалтерію сільськогосподарського підприємства для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включно з формами бухгалтерської звітності, податковою декларацією, звітами для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням xml).

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт" (СЕЗ). СЕЗ надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази "Бухгалтерія для України":

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕЗ в конфігурації 1С:Підприємства.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕЗ.

Тісна інтеграція сервісу СЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕЗ в програмі.

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Є можливість аналізу оборотів по розрахункових рахунках і касі в розрізі статей руху грошових коштів.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" також включає наступні сервісні можливості:

 • робота з розподіленими інформаційними базами (тільки у версії ПРОФ);
 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.). Пошук виконується з урахуванням морфології російської, української та англійської мов;
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка і встановлення оновлень через Інтернет;
 • можливість використовувати інтерфейс користувача на вибір українською або російською мовами;
 • можливість вибрати варіант поставки з керівництвом користувача російською або українською мовою.

Для забезпечення додаткових можливостей аналізу всіх наявних в інформаційній базі даних до складу прикладного рішення включені універсальні звіти, що дозволяють вивести у вигляді таблиці в тому числі наповнення будь-якого довідника і дані документів.

Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

"Панель функцій" допомагає початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне відображення послідовності операцій.

"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми містять поради щодо відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Спеціалізований курс навчання

Фахівцями компанії "ІН-АГРО" розроблений і сертифікований спеціальний авторський курс навчання роботі з програмою "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" (48 ак. год.). Читається курс тільки в навчальному центрі "ІН-АГРО". Слухачі забезпечуються готовими методичними матеріалами (близько 700 стор.) І отримують Сертифікат по закінченні курсу.

Курс охоплює всі основні підсистеми бухгалтерського обліку в сільському господарстві, включаючи розрахунок зарплати і кадри, облік транспорту, рослинництва і тваринництва, оренда землі.

Умови придбання і супроводу

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" є в наступних варіантах поставки 

 • Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України
 • Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів

Для програми передбачено обслуговування по лінії галузевого інформаційно-технологічного супроводу ІТС Україна Галузевий першої категорії.    

Докладну інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

Работа гостинично-ресторанных комплексов «Аристократ» и «Арена» в украинском городе Полтава оптимизирована специалистами компании «Автоматизация и бизнес-консалтинг» — партнера «Рарус». Внедрены современные отраслевые решения «Рарус:Управление отелем, редакция 2, украинская версия», «Рарус:Общепит, редакция 8, украинская версия» и АС «РестАрт». Организовано эффективное управление бизнесом, гости обслуживаются быстро и качественно. С самого старта работы комплексов сформирован их положительный имидж.

 

Отрасли: Гостинично-курортный бизнес, Ресторанный бизнес и общепит

Комплекс «Аристократ» расположен в центре города Полтава. Гостиница включает 46 комфортных номеров, ресторан с изысканной едой, предоставляет услуги конференц-зала, салона красоты, проведение банкетов, фуршетов и кофе-брейков. Еще один объект компании  «Арена» — это современная тренировочная база футбольного клуба «Полтава» с ресторанно-гостиничным комплексом. Номерной фонд комплекса с высоким комфортом размещает 100 гостей, а ресторан и летняя площадка рассчитаны на 130 человек. Оба комплекса гостеприимно встречают многочисленных посетителей, которые ценят высокий уровень обслуживания и качество предоставляемых услуг.

При открытии объектов руководство решило эффективно организовать управление бизнесом. Потребовалось автоматизировать все бизнес-процессы и консолидировать их в единой системе. Такая система должна была позволить управлять номерным фондом гостиниц, работой ресторанов, контролировать складской учет, вести бухгалтерский и налоговый учет.

Первым было решено автоматизировать «Аристократ». Специалисты компании «Автоматизация и бизнес-консалтинг» — партнера «Рарус» — порекомендовали построить систему с помощью отраслевых решений «Рарус:Управление отелем», «РестАрт» и «Рарус:Общепит, редакция 8, украинская версия». Проект был реализован в сжатые сроки. Автоматизацию «Арены» провели через полгода. Всего в ходе сотрудничества автоматизировано 12 рабочих мест в обоих комплексах.

В единой системе учета гостинично-ресторанных комплексов база данных «Рарус:Общепит, редакция 8, украинская версия» — главная. В ней накапливается информация со всех источников: данные о предоставлении услуг гостиниц, заказы и продажи ресторанов, ведутся калькуляции блюд, с ее помощью производятся блюда и списываются ингредиенты. На ее основании формируется бухгалтерский и налоговый учет, составляется необходимая документация и отчетность. С внедрением «Рарус:Общепит, редакция 8, украинская версия» оптимизирована работа со списком блюд, неограниченным количеством их рецептур, разными типами меню, настройкой цен. Жестко контролируется складской учет и инвентаризации. Учет приготовлений и списаний максимально облегчен.

Современные автоматизированные рабочие места получили администраторы зала, кассиры, официанты и бармены ресторанов «Аристократ» и «Арена». Система «РестАрт» помогает контролировать текущую загрузку залов, занятость столов, выполнение заказов (в том числе и с доставкой в номер). Сотрудники эффективно управляют ценовой политикой, дисконтной системой, производят расчеты с посетителями.

Сегодня администраторы гостиниц с помощью «Рарус:Управление отелем» регистрируют данные о посетителях, бронируют номера, размещают гостей, проводят взаиморасчеты с клиентами. Загрузка гостиниц отображается в графиках по периодам времени, отдельно можно просмотреть информацию по типам номеров и по статусам их занятости, по корпусам и этажам. Пользуясь решением, администраторы настроили тарифы на проживание, указав список услуг, входящих в состав того или иного пакета, установили цены на дополнительные услуги гостиниц. Сегодня в системе они управляют скидками, планируют питание гостей. Интеграция с программой «Рарус:Общепит, редакция 8, украинская версия» позволяет ежедневно (или по запросу) обмениваться данными, создавая счета на оплату, акты об оказании услуг, кассовые и банковские документы, заполняя при этом необходимые справочники. Интеграция позволила исключить огромный объем работ по двойному или тройному занесению информации и, как следствие, избежать связанных с этим ошибок.

О результатах проекта рассказала Светлана Николаевна Лысенко, главный бухгалтер гостинично-ресторанного комплекса «Аристократ»:

Новое программное обеспечение помогло быстро и качественно обслуживать клиентов с первых дней открытия. Система позволяет четко контролировать и анализировать всю деятельность нашего комплекса, планировать, принимать оперативные решения. Сегодня мы ощущаем постоянную поддержку со стороны фирмы «Автоматизация и бизнес-консалтинг», сотрудники которой сопровождают установленные программы.


Гостинично-ресторанный комплекс «АРИСТОКРАТ»

Отель расположен в центре города возле Полтавского Академического драматического театра им. Н. В. Гоголя.

Гостям предлагается размещение в комфортабельных номерах с бесплатным Wi-Fi.

Оформленные в классическом стиле номера оборудованы кондиционерами и обставлены современной мебелью. В них есть телевизор со спутниковыми каналами и отдельная ванная комната с душевой. С балконов некоторых номеров открывается панорамный вид на исторический центр города. На территории отеля есть бесплатная автостоянка.

В ресторане комплекса «Аристократ» подают блюда европейской кухни.

http://aristokrat.poltava.ua/

Гостинично-ресторанный комплекс «АРЕНА»

Комплекс расположен на живописной опушке соснового леса и является современной тренировочной база футбольного клуба «Полтава» с ресторанно-гостиничным комплексом, — а это и жилой корпус на 100 мест, и ресторан с залом на 80 и летней площадкой на 50 человек, и тренировочные поля с разными видами покрытия, и крытая трибуна, и банно-оздоровительный комплекс, ну и конечно свежий воздух с сосновым ароматом.

«Автоматизация и бизнес-консалтинг»

Являясь официальным партнером «Рарус», фирма первой в Украине начала комплексную автоматизацию гостиничного и ресторанного бизнеса с помощью её отраслевых решений.

Незаменимый положительный опыт внедрения и сопровождения программных продуктов, разработанных на базе «1С:Підприємство», служит подтверждением качества предоставляемых услуг в сфере информационных технологий.

Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка

«Рарус: Керування готелем» - це комплексне рішення задач з автоматизації готелів, санаторіїв, мереж готелів та інших підприємств галузі гостинності, забезпечує автоматизацію роботи всіх служб в одній системі.

Програма для автоматизації готелю забезпечує оперативне управління, має різноманітні інструменти для аналізу даних, дозволяє вести єдину базу обліку, ефективно координує роботу всіх підрозділів готелю, а також об'єднує в одній базі облік по мережі готелів.

Програма для автоматизації готелю включає наступні модулі:

 • Служба бронювання
 • Служба розміщення
 • Адміністрування
 • Управління взаєморозрахунками
 • Облік харчування

Служба бронювання

Модуль надає клієнтові можливість легко і просто отримати інформацію про доступність будь-якого номера в готелі, здійснити бронювання і внести передоплату. 

Тарифний калькулятор - оперативний розрахунок вартості броні.

Цей модуль забезпечує роботу персоналу за попереднім бронюванням номерів і містить в собі такі можливості:

 • Бронювання online (плагін для сайту входить в поставку)
 • Вибір типу бронювання (конкретного номера, за типом номерів)
 • Бронювання для окремого гостя або групи
 • Бронювання для приватної особи або від контрагента\агента
 • Пошук за параметрами: номер броні, прізвище гостя, дати заїзду та іншим
 • Здійснення контролю за оплатою бронювання

Служба розміщення

Дозволяє виконувати такі операції:

 • Розміщення за бронюванням і від стійки
 • Зберігання контактних даних та вподобань кожного гостя
 • Ведення історії звернень гостя, наданих послуг, взаєморозрахунків
 • Активація електронної картки для проживання в номері
 • Оформлення розміщення іноземних громадян з отриманням звіту для міграційної служби

Адміністрування

Блок дозволяє керівнику вести облік готельних і адміністративних підрозділів, отримувати дані по всіх готелях мережі в єдиній базі, а також:

 • Призначати додаткові властивості на групу номерів або конкретний номер
 • Формувати документи за регламентованим обліком
 • Блокувати номери для ремонту або прибирання
 • Здійснювати нічний аудит в автоматичному режимі
 • Відстежувати роботу персоналу

Управління взаєморозрахунками 

Модуль забезпечує зручне ведення готівкового і безготівкового розрахунку з клієнтами і контрагентами. Має функціонал для планування надходження коштів на розрахунковий рахунок, а також іншими перевагами:

 • Гнучкі налаштування для розрахунку тарифів із застосуванням різних показників
 • Ведення розрахунків з гостями і підрядниками
 • Управління ціновою політикою, знижками і пільгами
 • Облік договорів та розрахунків з підрядниками і турфірмами
 • Контроль використання готельного телефону
 • Друк форм «Прибуткових» і «Видаткових» касових ордерів, чека на оплату послуг
 • Формування авансового звіту

Облік харчування

Цей модуль дозволяє враховувати всі операції, пов'язані з виробництвом і продажем блюд і напоїв (робота служби Food & Beverage готелю):

 • Облік залишків і рухів продуктів, страв і напівфабрикатів
 • Планування харчування за кількістю гостей і броней
 • Розрахунок собівартості страв і заготовок
 • Контроль витрати продуктів
 • Облік харчування власних співробітників
 • Друк галузевих друкованих форм (ОП, Техкарти, ТТК)
 • Повноцінний облік виробництва
 • Облік продажів (в тому числі банкетів, шведського столу і позицій в міні-барах)
 • Детальна аналітична звітність

Увага! Функціонал модуля "Облік харчування" не входить до складу поставки "Рарус: Керування готелем, редакція 2. Електронна Основна поставка" та доступний тільки за умови придбання окремої ліцензії на підсистему «Ресторан». Також функціонал модуля "Облік харчування" включений до складу поставки «Рарус: Керування готелем, редакція 2. Комплексна поставка».

«Рарус: Управління готелем» дозволяє працювати з різними звітами: з номерного фонду, за періодами заїзду, за історією проживання, з прибирання номерів і інші. Програма підтримує роботу з різними зовнішніми системами: по організації доступу в номер за допомогою магнітних карт (Onity, Norveq (VingCard), системами для тарифікації телефонних розмов, авторизаторами платежів, фіскальними реєстраторами.

Передбачена також можливість організації обміну даними з продуктами «Ресторан 8» і "РестАрт" для автоматизації обслуговування гостей в місцях громадського харчування та роздрібної торгівлі, в тому числі в разі організації всередині готелю «зони без грошей» (гості пред'являють для оплати картки - електронні ключі від номера).

У програмі для автоматизації готелю «Рарус: Керування готелем» є можливість підключення до системи «Бухгалтерія 8 для України» для передачі рахунків на оплату, рахунків-фактур, контактних даних про гостей, актів про надання послуг та відстеження фактичної оплати послуг клієнтом.

Докладну інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

 Роздрібна торгівля 8 для України

Програмний продукт "Роздрібна торгівля 8 для України" призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.

 

Функціональні можливості редакції 2.0

Програма "Роздріб 8 для України" автоматизує наступні операції: реєстрацію операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, власних організацій і дозволяє отримувати аналітичну інформацію про рух товарів з необхідним користувачу ступенем деталізації.

Облік руху товарів

"Роздріб 8 для України" підтримує облік таких операцій з товарами:

 • замовлення постачальнику;
 • замовлення на переміщення;
 • надходження від постачальника;
 • реалізація в роздріб і дрібним оптом;
 • переміщення товарів між магазинами;
 • переміщення між складами одного магазину;
 • інвентаризація;
 • оприбуткування;
 • списання;
 • передача між організаціями.

Документи надходження і реалізації можуть оформлятися з використанням ордерної схеми відповідно до налаштувань магазину. Переміщення між магазинами завжди виконуються за ордерною схемою, щоб забезпечити правильні товарні залишки по кожному з магазинів. Переміщення між складами одного магазину виконується за допомогою окремого документа "Ордер на переміщення".

Реалізовано автоматичний розподіл товарів, що надійшли в магазин на основі попередньо виконаних налаштувань.

Облік торгових операцій в "Роздріб 8 для України" ведеться тільки в гривнях.

Для організацій можуть використовуватися різні системи оподаткування: неплатник податків, податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок, єдиний податок та ПДВ.

Аналіз продажів і замовлення постачальнику

Аналітичні звіти для аналізу продажів можуть формуватися з розворотом по зазначених користувачем аналітичних розрізах. Складський облік товарних залишків ведеться як в розрізі товарних позицій, так і в розрізі характеристик товарів. На основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині користувач може створити замовлення постачальнику, спланувати дату надходження товарів і оплату поставки.

Контроль поставок на замовлення постачальнику

Надходження товарів у програмі "Роздріб 8 для України" оформляється вручну на основі накладної постачальника або на підставі замовлення постачальнику. В останньому випадку користувачеві надається звіт по ретельності постачальника, в якому для кожного постачальника виводиться інформація про розбіжності при поставці товарів або несвоєчасність надходження товарів.

Призначення роздрібних цін

У програмі "Роздріб 8 для України" підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговельній мережі. Центральний офіс мережі може встановлювати роздрібні ціни для всієї мережі в цілому, для груп магазинів або кожного магазину окремо. На окремі групи номенклатури роздрібні ціни можуть також призначатися менеджером магазину.

При введенні інформації про надходження товарів, користувач може контролювати зміну ціни закупівлі товарів і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням величини змін цін закупівлі.

Реалізовано відкладене застосування роздрібної ціни, при якому можна застосувати призначені в офісі нові ціни для всієї або частини номенклатури в будь-який технологічно обумовлений момент часу.

Цінники і етикетки можна формувати і друкувати як з документа ціноутворення, так і спеціальною обробкою.

Продаж в роздріб

Прикладне рішення, надає користувачеві покращений функціональний і зручний інтерфейс робочого місця касира (РМК) для оформлення роздрібних продажів. Інтерфейс РМК адаптований для використання на дисплеях невеликого розміру і для роботи з програмованої клавіатурою. Інтерфейс РМК дозволяє налаштувати тільки потрібні касиру операції і обмежити його можливості. Конфігурація дозволяє касирові реєструвати продаж товарів на різні організації та друкувати чеки на реєстраторі роздрібних операцій.

Підтримується облік різних видів оплати: оплата готівкою, платіжною карткою, банківськими кредитами і подарунковими сертифікатами. Система дозволяє враховувати кошти, внесені в касу ККМ для розміну, і часткову виїмку коштів з каси ККМ. Підтримується інкасування грошових коштів в банк з операційної каси магазину.

Управління знижками

"Роздріб 8 для України" надає широкі можливості управління знижками з установкою роздрібної ціни в залежності від різних умов і ситуацій:

 • кількості товарів в чеку;
 • суми чека;
 • часу покупки;
 • виду дисконтної карти покупця;
 • особистих даних покупця;
 • відсотка від суми товарного рядку;
 • подарунка при купівлі набору товарів ( "купи-отримай").

Умови надання знижки винесені в окремий довідник. Це дозволяє надавати знижку при одночасному виконанні декількох різнорідних умов. Підтримуються накопичувальні порогові схеми, як з заміною, так і без заміни дисконтних карт покупця при перетині порогу, облік подарункових сертифікатів. Знижки розраховуються автоматично або по команді користувача.

Реєстрація руху товарів в розрізі аналітик господарської операції

"Роздріб 8 для України" дозволяє проводити аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернень від покупців і повернень постачальникам, списання товарів можуть проводитися із зазначенням причин оформлюваних операцій. Звіт за господарськими операціями надає користувачеві детальну інформацію про розміри і причини втрат при торгових операціях.

Управління персоналом магазину

У програмі "Роздріб 8 для України" підтримується планування і реєстрація фактичного робочого часу співробітників магазину, а також оформлення продажів із зазначенням продавця, що обслужив покупця. Це дозволяє контролювати працівників і застосовувати прозору систему мотивації продавців.

Аналіз діяльності підприємства

У програмі "Роздріб 8 для України" формується понад 80 видів аналітичних звітів з різним рівнем угруповання і детальними розшифровками за всіма видами операцій. Представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників з плином часу і відносні показники ефективності торгових операцій. Особливу увагу приділено аналізу продажів, як в розрізі товарних груп, так і груп покупців, оцінці ефективності застосовуваних знижок, розпродажів.

Робота з торговим обладнанням

"Роздріб 8 для України" надає можливість:

 • працювати з торговим обладнанням, такими як реєстратори розрахункових операцій, дисплеї покупців, зчитувачі магнітних карт, сканери штрих-кодів, термінали збору даних, принтери штрих-кодів і ваги з можливістю друку етикеток;
 • формувати всі необхідні відповідно до українського законодавства звіти по касовій зміні;
 • легко налаштовувати шаблони для друку чеків на підключених стрічкових принтерах;
 • приймати оплату за банківськими платіжними картками за допомогою еквайрингового терміналу.

Драйвери торгового обладнання, що підтримуються опубліковані на сайті ІТС

Обмін даними між розподіленими інформаційними базами (РИБ)

Реалізовано обмін даними між інформаційними базами на двох рівнях: по магазинах і по робочих місцях.

РІБ по магазинах дозволяє встановити надійний обмін даними між магазинами.

РІБ по робочих місцях надає користувачеві оптимізований за обсягом даних обмін між сервером магазина і касової лінійкою.

Віддалене адміністрування дозволяє централізовано створювати і змінювати список користувачів, обмежуючи, при необхідності, передачу відомостей в магазини.

Обмін даними з конфігурацією "Управління торгівлею для України", редакція 3.1

У конфігурації "Роздріб для України", редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією"Управління торгівлею для України", редакція 3.1 на рівні документів та довідкової інформації.

При спільному використанні, конфігурація "Управління торгівлею для України" виступає в ролі керуючої системи, яка поставляє в конфігурацію "Роздріб для України" нормативно-довідкову інформацію. Конфігурація "Роздріб для України" забезпечує оперативний облік операцій в магазинах торговельної мережі. З конфігурації "Роздріб для України" переносяться документи руху товарів і грошових коштів і інформація, яка уточнює довідкові дані.

Магазини можуть взаємодіяти з центральним офісом безпосередньо або через центральний вузол, який об'єднує декілька магазинів. Об'єднання магазинів в центральний вузол дозволяє контролювати залишки в магазинах, що входять до складу центрального вузла, і оперативно переміщати товари між магазинами. При взаємодії магазину і центрального офісу всі дані по магазину узагальнюються. Тобто в кожному магазині в центральному офісі реєструється узагальнена інформація про всі торгові операції, які проводилися в магазині: прийом товарів, продаж товарів оптом і в роздріб, передача товарів в інший магазин, результати проведеної інвентаризації на складах магазину тощо. Роздрібні продажі згортаються в Звіти про роздрібні продажі з точністю до Каси ККМ і передаються в "Управління торгівлею для України".

Обмін даними з конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0

У конфігурації "Роздріб для України", редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 на рівні документів та довідкової інформації.

Також планується підтримка обміну даними з іншими конфігураціями.

Робота в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта

Конфігурація "Роздріб для України", редакція 2.0 може використовуватися в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта на всіх робочих місцях.

Докладну інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

Управління торговим підприємством для України

"Управління торговим підприємством для України" — універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.
Прикладне рішення дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, що забезпечує ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Функціональні можливості

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою прикладного рішення можна автоматизувати кілька організацій, при цьому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час є можливість обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі. Це дозволяє використовувати єдиний інформаційний простір для всієї групи компаній.

Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку — оперативного управлінського та регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця). Управлінський облік по підприємству може вестися в будь-якій обраній валюті, бухгалтерський і податковий облік ведеться в національній валюті. Регламентована звітність для кожної організації формується роздільно.

Управління торговельною діяльністю

Управління продажами

Прикладне рішення "Управління торговим підприємством для України" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажів зі складу і під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію та їх передача на реалізацію комісіонеру тощо.

Планування продажів

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів у натуральному і вартісному виразі, серед іншого і на підставі даних про продажі за попередні періоди, поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення;
 • відпускних цін, серед іншого і на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групах підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, видах діяльності тощо). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства. Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з деталізацією в часі від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних і зберігати при цьому інформацію про показники, що встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з урахуванням, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятих на підприємстві стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення).

Аналогічно обробляються внутрішні замовлення від підрозділів на переміщення на окремий склад або для використання в підрозділі (списання на витрати підрозділу).

Всі етапи проходження замовлення і його коригування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами та постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про наявність резерву під заказ на складах, про розподіл замовлень по постачальниках.

Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого зі складів: оптового, роздрібного або неавтоматизованої роздрібної точки. Облік товарів в неавтоматизованих роздрібних точках може вестися з усією аналітикою по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури ("сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

Підтримується підключення торгового устаткування, наприклад, реєстратори розрахункових операцій (РРО), сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги.

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (роздрібних точках), контролювати правильність надходження виторгу від магазинів.

Ціноутворення

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін по документам приходу;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. У числі можливостей, що надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, зокрема приймання на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопостачання товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками (CRM)

Торговельні підприємства потребують системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різноманітну інформацію про клієнтів, відслідковувати всі стадії відносин з ними, аналізувати прибутковість в цілому і по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах і їхніх співробітниках, а також історії взаємодії з ними;
 • реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів та матеріалів;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і аналізувати рівень залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і операцій;проводити інтегрований ABC та XYZ-аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC та XYZ-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи залежно від частки клієнта у витогу або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

Складський облік

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на будь-якій кількості складів;
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, зворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір тощо) і вести партійний облік у розрізі складів;
 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація про стан складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією, наприклад до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю, можливість розрахунку потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити товар, що погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрати за період і коефіцієнт оборотності.

Облік виробництва

Для автоматизації обліку виробництва реалізований набір форм введення інформації і засобів автоматичного заповнення для мінімізації витрат часу користувача при відображенні подій діяльності. Наприклад, у системі передбачено зберігання виробничих специфікацій номенклатури. При випуску продукції список матеріалів / напівфабрикатів до списання може бути автоматично заповнений з актуальної основної специфікації для продукції, що випускається.

У конфігурації автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Є можливість вести відокремлений облік виробництва продукції під кожне замовлення покупця. У цьому випадку система дозволяє визначити прибутковість угоди в по кожному замовленню окремо. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що передбачають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості. Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, виторг, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

Для аналізу виробничої діяльності передбачено 2 набору звітів: для аналізу виробничих показників з точки зору управлінського обліку і з точки зору регламентованого обліку.

Управління грошовими потоками підприємства

Для ефективного управління грошовими потоками фінансова чи казначейська служба має інструменти для складання плану руху грошових коштів та виконання план-фактного аналізу. Джерелом даних для автоматичного заповнення плану руху грошових коштів служать:

 • суми фактичних надходжень і платежів ДС;
 • плани руху грошових коштів (за іншими сценаріями, за інший період та ін.);
 • фактичні обсяги продажів і закупівель;
 • плани продажів і закупівель;
 • суми дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • неоплачені замовлення покупців і замовлення постачальникам;
 • заборгованість по заробітній платі.

У прикладному рішенні передбачено інструменти складання платіжного календаря для своєчасного виявлення і виключення касових розривів.

Відділи можуть формувати заявки на витрачання грошових коштів на підставі сформованих замовлень постачальникам, що дозволяє забезпечити наскрізний аналіз планованих оплат.

Фінансовий відділ може планувати забезпечення затверджених заявок на витрачання грошових коштів як шляхом резервування наявних коштів на розрахункових рахунках, так і за рахунок очікуваних вхідних платежів. Платіжні доручення і касові ордери можуть вводитися на підставі заявок на витрачання коштів, що підвищує платіжну дисципліну на підприємстві.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема вирішує задачі, що пред'являються до обліку взаєморозрахунків з клієнтами. Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості: фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості для різних контрагентів
  • за довгостроковими договорами;
  • за окремими рахунками (замовленнями);
  • за розрахунковими документами (накладними, документами оплати);
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами

Підсистема "Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами" дозволяє автоматизувати операції по роботі з підзвітними особами: видача грошових коштів, оформлення авансових звітів.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом.

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі, що ідеально підходить для випадку, коли на підприємстві одні й ті ж співробітники виконують завдання ведення кадрового документообігу та розрахунку заробітної плати.

Для підприємств, де кадрова служба відділена від розраховувачів заробітної плати, особливо затребувана буде панель функцій, яка містить окремі сторінки для кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.

З метою спрощення роботи з підсистемами кадрового облік і розрахунку заробітної плати реалізовано максимальне використання даних кадрового обліку при розрахунку заробітної плати.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони та інша контактна інформація.

Реєструється і просування працівника на підприємстві: приймання на роботу, службові переміщення, відпустки, звільнення. Підтримується співпраця з працівниками на умовах укладання договору цивільно-правового характеру (ЦПХ).

Облік стажу роботи в організації ведеться автоматично в розрізі видів стажу. Всі документи, що виконують будь-які розрахунки в залежності від стажу, автоматично визначають тривалість стажу від дати прийому в організацію. Крім того, реалізовано розрахунок пільгових видів стажу та облік стажу до приймання на роботу в організацію.

Для аналізу кадрового складу підприємства за інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. Серед них списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та інші.

"Управління торговим підприємством для України" підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується аналітична звітність.

У програмі автоматизовано кадрове діловодство, включно з заповненням уніфікованих друкованих форм: трудовий договір, приймання на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, табелів обліку використання робочого часу (форма П-5), накази про надання відпустки працівникам (форма П- 3), звільнення з організації (форма П-4).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 "Особова картка".

Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.

Розрахунок заробітної плати

Реалізована наступна функціональність для розрахунку заробітної плати і розрахунку податків і зборів відповідно до актуального стану українського законодавства:

 • облік використання робочого часу та друк табелів;
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, за почасовим тарифом, оплати за тимчасове сумісництво і заміщення, оплати за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ), інші нарахування і утримання з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань з автоматичним розрахунком середнього заробітку;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші);
 • відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку та відображення витрат в управлінському обліку для цілей управлінського аналізу витрат підприємства.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення і розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, табличних частин розрахунку заробітної плати.

Автоматизовано процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення система автоматично сторнує невірні записи минулого періоду.

Передбачено автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії або кредиту.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "Управління торговим підприємством для України" містить у складі звітності основні уніфіковані форми по обліку праці і заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють одержати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма);
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утриманнях тощо.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм, наприклад, звіти для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період можна формувати як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, а й оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівникам.

Є можливість аналізу стану взаєморозрахунків з працівниками організацій з точністю до співробітника, місяця нарахування і рахунка обліку заборгованості, тощо.

Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує обчислення регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Звіт "Звід відрахувань у фонди" містить докладну інформацію по розрахованих відрахуваннях, ставками і базам, за якими вони були розраховані.

За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики. Перелік регламентованих звітів в "Управління торговим підприємством для України" збігається зі списком в "Бухгалтерія для України". 

Бухгалтерський і податковий облік

"Управління торговим підприємством для України" містить в собі функціональність конфігурації "Бухгалтерія для України"  і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства з ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства. Управлінський і регламентований облік ведеться паралельно. При введенні первинних документів в системі, користувач вказує окремо готовність документа до відбиття в оперативному управлінському обліку і в регламентованому обліку. На малюнку показані поля для управління відображенням операції в бухгалтерському і управлінському обліку.

При знятті ознаки відображення в бухгалтерському обліку, в табличних частинах приховуються "бухгалтерські колонки". Це спрощує інтерфейс для користувачів – не бухгалтерів. Після включення ознаки відображення в бухгалтерському обліку, система пропонує заповнити рахунки бухгалтерського обліку автоматично, відповідно до налаштувань облікової політики, що обрані бухгалтером. Таким чином, досягається істотна економія часу бухгалтера: залишається тільки перевірити правильність заповнення документа і внести уточнення в разі проведення специфічної операції.

Аналіз результатів діяльності підприємства

Моніторинг та аналіз діяльності підприємства в Конфігурації "Управління торговим підприємством для України" містить потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • Лінійні, ієрархічні та крос-звіти;
 • Підтримка групування;
 • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down).

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно обирати (набудовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою завдань, що вирішуються. Такі індивідуальні налаштування (фактично створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Рапорт керівникові

Рапорт — механізм регулярного формування та доведення до керівництва інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити і навіть запускати програму.

Налаштований один раз, механізм "Рапорт керівникові" далі може відповідно до заданого регламенту — наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня — автоматично публікувати на внутрішньому сайті підприємства або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді.

У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства за обсягом продажів, дебіторською та кредиторською заборгованістю, рухом грошових коштів у розрізі статей тощо. Перелік показників можна налаштувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу в звіті передбачено графічне відображення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

Монітор ефективності

Монітор забезпечує оперативну оцінку чільних показників діяльності (англ. Key Performance Indicators, KPI) виконавчим керівництвом компанії.

Звіт дозволяє:

 • охопити весь бізнес "єдиним поглядом";
 • своєчасно виявити відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
 • уточнити надану інформацію, формуючи звіти-розшифровки;
 • використовувати комплект показників ефективності, що постачається в складі демонстраційної бази;
 • швидко розробляти нові показники ефективності;
 • налаштувати декілька варіантів звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Структура оборотних коштів

Звіт дозволяє фінансовому директору проаналізувати динаміку зміни основних статей оборотних коштів.

Сервісні можливості

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

У конфігурацію вбудовано засоби роботи з електронною поштою, які дозволяють значно підвищити оперативність роботи, в першу чергу підрозділів, відповідальних за роботу із клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Поштовий клієнт має звичний інтерфейс і зручний в роботі. Серед можливостей по роботі з поштою:

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання;
 • ведення історії переписки по кожному контрагенту;
 • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів.

Побудова територіально розподілених систем

Реалізовано механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними у багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає змогу будувати на основі конфігурації "Управління торговим підприємством для України" рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину "в цілому" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Докладну інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

Управління невеликою фірмою для України

"Управління невеликою фірмою 8 для України" - це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізовано все найнеобхідніше для нефіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам - нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії - це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь якої точки світу.

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій та формування первинних документів господарської діяльності підприємства - торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та інших операцій. – Реєстрація операцій виконується за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкарських форм.

Всі дані - в єдиній інформаційній базі 

В єдиній інформаційній базі:

 • база клієнтів;
 • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
 • розрахунки з контрагентами, персоналом;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • замовлення клієнтів, замовлення-наряди;
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг;
 • планування та облік виробничих операцій;
 • планування завантаження ресурсів підприємства;
 • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;
 • облік персоналу, розрахунок заробітної плати;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • майно, капітал;
 • доходи, витрати, прибутки і збитки;
 • підготовка регламентованих звітів для ФОП на ССО;
 • фінансове планування (бюджетування) тощо.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію - у зручній для роботи і прийняття рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку - для цих цілей зручно використовувати "Бухгалтерію 8 для України", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців - як незалежних, так і працюючих в рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.

Рекомендоване число робочих місць - від одного до десяти.

Маркетинг і продажі

"Управління невеликою фірмою 8 для України" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

 • реєстрація та зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;
 • реєстрація видів знижок і націнок;
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни за базовим видами цін, цінами номенклатури, або цінами контрагента, округлення цін.

У програмі підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;
 • аналітичні діаграми з продажу та динаміці цін, залишки на складах - в карточці товара, без додаткових дій користувача;
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, використовуваного при виведенні ціни в прайс-лист;
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному виразі і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарів.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в "Управлінні невеликою фірмою 8 для України" здійснюються наступними операціями:

 • реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів із можливістю прикріплення тегів і додавання додаткових реквізитів;
 • відображення стану взаєморозрахунків, обсяг продажів і дати останніх взаємодій в карточці клієнта;
 • реєстрація договорів з покупцями;реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни поставки / виконання, а також вартість);
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);
 • об'єднання замовлень покупців у проекти;
 • формування графіка відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, яка утворена замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і / або замовленнях на виробництво;
 • відстеження забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами та послугами.

В "Управлінні невеликою фірмою 8 для України" підтримуються наступні схеми продажів:

 • продаж зі складу і під замовлення,
 • відвантаження в кредит або по передоплаті,
 • реалізація товарів, прийнятих на комісію,
 • передача товарів на реалізацію комісіонеру.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в замовленнях-нарядах. На підставі документів продажів формуються рахунки-фактури.

Роздрібні продажі 

"Управління невеликою фірмою 8 для України" може використовуватися в автоматизованих и неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачає формування наступних звітів:

 • звіт по рухах і залишках товару в роздрібних цінах,
 • звіт з продажу в роздрібних цінах.

Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Постачання та закупівлі 

"Управління невеликою фірмою 8 для України" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення та забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб у товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу закупівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання види цін, виду знижки, види цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація та зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками - вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • формування графіків поставок;
 • розрахунок потреб у запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента,
 • придбання підзвітною особою,
 • прийом на реалізацію від комісіонера,
 • отримання давальницької сировини і матеріалів у переробку.

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад 

Для ведення обліку запасів підприємства на необмеженій кількості складів передбачені наступні можливості:

 • роздільний облік запасів - власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т. д.), а також партій запасів;облік у розрізі осередків місць зберігання (зони, комори, стелажі, полиці і т. п.);
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);
 • облік запасів у розрізі ВМД;
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
 • друк етикеток і цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації - оприбуткування та списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво 

"Управління невеликою фірмою 8 для України" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг - замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Реєстровані замовлення на виробництво мають такі особливості:

 • можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
 • за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;
 • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

"Управління невеликою фірмою 8 для України" дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасування, збірка комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що її випустила і може бути переміщена в іншу структурну одиницю - наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех по технологічному маршруту.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовнику відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

 • відрядні наряди - використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці;
  • наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;
 • завдання на роботу - використовуються для планування завантаження співробітників в рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана в подальшому при розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи та проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства та розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

 • облік фактичних витрат - ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, - може бути вироблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документа випуску;
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг в невеликих фірмах з використанням замовлень-нарядів (документів, які суміщають в собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акта виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

"Управління невеликою фірмою 8 для України" дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках,
 • оформлення первинних документів по банку і касі,
 • розрахунки з підзвітними особами,формування платіжного календаря,інтеграція з системою "клієнт-банк".

Зарплата і персонал

"Управління невеликою фірмою 8 для України" підтримує кадровий облік персоналу, включно зі співробітниками, що працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати. Нарахування регламентованої заробітної плати та розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці рекомендується виконувати за допомогою програми "Бухгалтерія 8 для України", але починаючи з редакції 1.6 реалізовано також і в "Управлінні невеликою фірмою"

Кадровий облік включає в себе наступні функції:

 • оформлення прийому на роботу,
 • кадрове переміщення,
 • звільнення.

Можливості з розрахунку заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і взносів (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань та утримань єдиним документом "Нарахування заробітної плати";
 • розрахунок відрядної заробітної плати;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;
 • облік робочого часу - використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як по днях, так і зведено, за період.

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти по розрахунках з персоналом, нарахуваннях і утриманнях співробітників.

Майно

"Управління невеликою фірмою 8 для України" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) - основних засобів і нематеріальних активів організації:

 • прийняття до обліку,
 • зміна параметрів,
 • розрахунок амортизації,
 • продаж та списання.

Фінанси 

У програмі "Управління невеликою фірмою 8 для України" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач отримує можливість формувати основні фінансові звіти:

 • управлінський баланс;
 • звіт про прибутки та збитки;
 • звіт про рух грошових коштів.

В системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

 • прогнозний баланс,
 • бюджет прибутків та збитків,
 • бюджет руху грошових коштів.

Також у розділі передбачені інструменти для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:

 • залишки коштів на рахунках і в касах підприємства;
 • дебіторська заборгованість - загальна, прострочена;кредиторська заборгованість - загальна, прострочена;
 • прибутки та збитки;прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками з відвантаження товарів і надання послуг;
 • прострочені зобов'язання постачальників і підрядників з поставки товарів та надання послуг.

Додатково можна отримати наступну інформацію:

 • загальні показники: продажі, доходи й витрати, стан оборотних коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);
 • грошові кошти: залишки та рух грошових коштів в розрізі статей, за період;
 • дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу;
 • кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу.

Аналітичні звіти 

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію по всіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах, а також зберігати власні настройки звітів для подальшого використання. Завдяки цьому у кожного користувача формується перелік його особистих звітів згідно з його потребами.

Робочий стіл "Пульс бізнесу" 

На робочому столі  "Пульс бізнесу" можна розмістити обрані з широкого переліку показники і діаграми. Підтримується висновок показників грошового і товарного обліку, взаєморозрахунків, продажів і фінансового аналізу. 

Показники та діаграми розміщені в окремих колонках робочого столу. Внизу кожної колонки знаходиться кнопка додавання нового показника або діаграми. Зміна налаштувань показників і діаграм є через контекстне меню. Кожне значення можна розшифрувати в окремому звіті.

Також є можливість введення основних робочих документів прямо з форми монітора: Замовлення покупця, Рахунок на оплату, Видаткова накладна, Прибуткова накладна, Надходження на рахунок або в касу і Витрата з рахунку або з каси.

Звіти для ФОП на спрощеній системі оподаткування

 • Звіт Декларація платника єдиного податку ФОП;
 • Звіт Форма 1-ДФ;
 • Звіт Книга доходів і витрат;
 • Звіт по ЄСВ.

Налаштування параметрів обліку

 В процесі початкового налаштування здійснюється:

 • реєстрація інформації по організаціях підприємства,
 • реєстрація структури підприємства - підрозділів, складів,
 • налаштування параметрів обліку,
 • налаштування сервісних функцій,
 • введення початкових даних за розділами обліку.

"Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи та виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з "Бухгалтерія 8 для України" 

Обмін даними з програмою "Бухгалтерія 8 для України", (підтримуються редакції 1.2 і 2.0) двосторонній, з можливістю налаштування напрямків. Обмін проводиться на рівні документів та довідкової інформації. З конфігурації "Управління невеликою фірмою для України" в конфігурацію "Бухгалтерія для України" мігрують практично всі необхідні документи. З конфігурації "Бухгалтерія для України" в конфігурацію "Управління невеликою фірмою для України" переносяться тільки документи з обліку грошових коштів підприємства (документи по банку і касі).

Переваги, що надає програма власникам і керівникам 

Реальна користь від автоматизації - вже через кілька днів або тижнів. 

"Управління невеликою фірмою 8 для України" - це готове рішення, яке можна швидко запустити в експлуатацію, а при зміні масштабів бізнесу, підходів до управління або організації робіт налаштувати на новий лад без великих витрат часу і грошей.

Одна програма замінює десятки таблиць, документів і звітів на вашому столі і на комп'ютері - всі дані реєструються і зберігаються в єдиній інформаційній базі. Програма пам'ятає все - кожного покупця, ціни, знижки, замовлення, зобов'язання, договори.

Інформація для прийняття рішень - по одному натисненню мишкою. 

 • "Рух грошових коштів",
 • "Платіжний календар",
 • "Доходи і витрати, прибутки і збитки",
 • "Розрахунки з дебіторами/кредиторами",
 • "Стан замовлень",
 • "Динаміка і аналіз продажів",
 • "План-графік робіт" та "Завантаження ресурсів", інші управлінські звіти.

Все під контролем - ведення графіків виконання робіт і виробництва, завантаження ресурсів, відвантажень і поставок товарів, нарядів і завдань співробітників забезпечує оперативний контроль діяльності.

Широкі можливості для планування діяльності - фінансове планування (бюджетування), планування продажів, завантаження персоналу, завантаження ресурсів підприємства та інше.

Праця керівників і співробітників стає більш продуктивною - за рахунок автоматизації рутинних операцій, швидкої і зручної підготовки інформації для прийняття рішень на різних рівнях. Сучасний ергономічний інтерфейс забезпечує легкість освоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів.

Ваших знань достатньо - щоб використовувати програму, не потрібно знати бухгалтерський і податковий облік. Програма не перевантажена зайвими можливостями, в ній реалізовано все тільки найнеобхідніше для обліку, контролю, аналізу та планування в малому бізнесі.

Доступ до інформації з будь-якої точки земної кулі - через Інтернет.

Можливі варіанти поставок:
Управління невеликою фірмою для України. Базова версія
Управління невеликою фірмою для України
Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користувачів

Докладну інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

Управління торгівлею для України

Продукт призначений для управлінського обліку на підприємстві, а також аналізу і планування торгових операцій. Використовуючи «Управління торгівлею для України», Ви зможете автоматизувати всі основні процеси управління торговельної діяльності. Серед них: 

 • управління відносинами з клієнтами; 
 • управління продажами; 
 • управління закупівлями; 
 • аналіз цін і управління ціновою політикою; 
 • управління складськими запасами; 
 • управління грошовими коштами; 
 • аналіз даних; 
 • моніторинг та аналіз ефективності торгової діяльності (Рапорт керівнику); 
 • інтеграція з бухгалтерією; 

 

Функціональні можливості редакції 3.1

"Управління торгівлею для України" редакція 3.1 автоматизує наступні напрямки торговельної діяльності:

 • планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель;
 • управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);
 • управління поставками;
 • управління складськими запасами, зокрема адресним складом за простою або ордерної схемою;
 • управління відносинами з постачальниками та замовниками;
 • управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів;
 • самообслуговування клієнтів через web;
 • правління взаємодією з клієнтами через торгових представників;
 • обробка претензій;
 • управління грошовими коштами, зокрема формування платіжного календаря;
 • облік і аналіз комерційних витрат;
 • управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою;інтеграція з торговим обладнанням;
 • інтеграція з "Бухгалтерією для України", "Роздріб для України";
 • моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.

 

Більш докладну інформацію та інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

РестАрт, редакція 3

«РестАрт» - програма для ресторанів, барів та кафе, яка вирішує всі завдання автоматизації фронт-офісу на підприємствах харчування. Це надійна система з високим ступенем відмовостійкості, швидкістю роботи і низькими технічними вимогами.

Одна ліцензія для цілого ресторану

Програмний продукт «РестАрт: Комплексна поставка» містить ліцензію на одне робоче місце, дозволяючи організувати адміністрування і роботу фронт-офісу.

Автоматизує робочі місця:

 • касира фаст-фуду, бармена;
 • офіціанта, мобільного офіціанта;
 • касира ресторану;
 • метрдотеля (бронювання);
 • оператора доставки;
 • менеджера залу;
 • адміністратора бази даних.

Розширити сферу застосування системи можна, купуючи додаткові ліцензії на конкретні робочі місця.

Система надає доступ до робочих місць:

 • Фаст-фуд.
 • Офіціант.
 • Касир.
 • Метрдотель.
 • Доставка.
 • Депозитні картки.
 • Адміністратор.

 

Міжсистемна інтеграція

Одна з переваг «РестАрт» - інтеграція з абсолютно різними системами. В першу чергу, це обмін даними з обліковими рішеннями. Двосторонній обмін дозволяє передати дані про різні об'єкти: чеки з продажами, права користувачів, види меню, модифікатори, причини скасувань і списань. Максимально висока швидкість обробки даних зумовлена використанням СУБД MS SQL і постійної оптимізацією системи. Тому процес завантаження \ вивантаження даних закритою зміни в середньому займає 30 сек..

Використання рішень «Рарус: Управління рестораном» або «Рарус: Комбінат харчування» спільно з «РестАрт» надає можливість запустити онлайн-списання страв і продуктів. Всі інгредієнти відповідно до рецептури, заведеної в бек-офісі, будуть моментально списуватися після продажу страви. Користувач сам вибирає режим: онлайн-списання або списання після закриття зміни. 

По-друге, за рахунок використання механізму обміну повідомленнями по протоколу SOAP підтримується міжпрограмна взаємодія зі сторонніми програмами. Наприклад, інтеграція з електронним меню, системою контролю розливу, sms-розсилкою та багато іншого.

Контроль роботи персоналу

Надійний фронт-офіс повинен обмежувати доступ до дій і фіксувати кожне натискання кнопок в інтерфейсі. 

Для забезпечення безпеки, виключення грошових махінацій і зловживань передбачено:

 • автоматичне завантаження ПЗ при запуску терміналу з блокуванням виходу з системи - виключає роботу з базою даних для особистих цілей;
 • обмеження прав доступу - управління доступом до будь-який опції в системі, ескалація і делегування;
 • використання стоп-листа - виключає невірне введення замовлення;
 • контроль залишків - запобігає «недолив» для особистого перепродажу;
 • контроль min\max кількості модифікаторів - виключає надлишки і недостачі;
 • контроль часу друку замовлення і дозамовлення;
 • повідомлення - нагадують, наприклад, про необхідність відправити передзамовлення на друк в заданий час;
 • sms-повідомлення про важливі події в системі (інформація про закриту зміну, замовлення доставки, бронювання і т.д.);
  *за наявності ліцензії «РестАрт: Інтерфейс інтеграції».
 • автоматичний розрахунок чайових з включенням їх до чеку - виключають накрутку «вручну»;
 • гнучка система побудови звітів;
 • логіювання - запис всіх дій користувачів, торгового обладнання та системи в цілому;
 • ідентифікація особистості шляхом розпізнавання відбитків пальців, використання електронних замків з ключами iButton, браслетів, прокатування карти або простого введення пароля;
 • інтеграція з реєстраторами контролю часу роботи і відеореєстраторами.
  *за наявності ліцензії «РестАрт: Аналіз бизнесу» або «РестАрт: Інтерфейс інтеграції» відповідно.

Людський фактор

Від лінійного персоналу безпосередньо залежить рівень обслуговування, прибуток і престиж ресторану. Правильна мотивація, налагоджена система комунікації (кухар-офіціант-клієнт, бармен-офіціант-клієнт, адміністратор-кухар\бармен\офіціант і т.д.) - гаранти успішної роботи всього підприємства.

Система мотивації

У всьому світі конкуренція вважається двигуном прогресу. Грамотно мотивований працівник замість овочевого салату запропонує новинку від шеф-кухаря, замість «Добре, Вам тільки напої» скаже «У нас відмінні десерти і свіжа випічка до чаю!».

«РестАрт» допоможе побудувати ефективну систему мотивації за рахунок:

 • системи обліку особистих продажів офіціантів;
 • системи обліку рейтингу продажів за балами;
 • візуального виділення страв з топ-листа під час набору замовлення;
 • системи контролю мінімальної кількості страв в наборі.

Внутрішня система обміну повідомленнями

Механізм ефективного оповіщення про різні події систематизує роботу, скорочує час на непотрібні операції і стає незамінним помічником керуючого. Донести до лінійного персоналу можна будь-яку інформацію:

 • службові оголошення;
 • повідомлення про акції, системах лояльності;
 • нагадування.

За рахунок правильного розподілу робочого часу збільшується швидкість і якість обслуговування, оборот столів і дохід! 

Технічні характеристики

«РестАрт» має низькі системні вимоги:

 • вільний дисковий простір від 200 Мбайт;
 • розподільна здатність екранної системи для POS-терміналів від 1024x768;
 • обсяг оперативної пам'яті від 512 Мб ОЗУ;
 • процесор Pentium Сeleron 1 ГГц і вище;
 • операційна система Windows Server 2003; Windows XP + SP3; Windows 7, 8, 10.

Цих вимог досить для запуску рішення на Win XP SP3 з частотою процесора 1 ГГц і оперативною пам'яттю 256 Мбайт без гальмувань. Середня вартість таких терміналів починається від 1000 $.

Низькі шанси пошкодження бази даних

В поставку "РестАрту" входить безкоштовна версія MS SQL Express, яка зарекомендувала себе як досить надійна і стабільна СУБД.

Просте обслуговування бази даних

Будь-яка база даних потребує регулярного обслуговування. Особливо якщо вона досягає великого обсягу або містить транзакції за великий період. Обслуговування бази даних проводиться штатними механізмами MS SQL і доступне будь-якому користувачеві. Робити окремі операції з боку «РестАрт» не потрібно!

Широкий спектр підтримуваного торгового обладнання

«РестАрт» працює з новою системою обладнання. Регулярно оновлюється перелік підтримуваних моделей - додаються новинки та популярні види обладнання.

Сьогодні з програмою працюють такі класи обладнання:

 • фіскальні реєстратори;
 • принтери друку чека, заказників (марок замовлення);
 • сканери та зчитувачі;
 • еквайринг-термінали;
 • дисплеї покупця;
 • ваги;
 • реєстратори персоналу (рекомендуємо використовувати в комплексі з «РестАрт: Аналіз бізнесу»)
 • система відеоспостереження Set Prisma (з ліцензією «РестАрт: Інтерфейс інтеграції»);
 • купюроприймач (з ліцензією «РестАрт: Інтерфейс інтеграції»);
 • кава-машини.

Більш докладну інформацію та інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

 

Громадське харчування для України

Продукт призначений для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах харчування самого різного типу: ресторанів, барів, кафе, їдалень і невеликих виробничих цехів.
Система допомагає вести щоденний контроль витрат продуктів, наявності товарів і реалізації готової продукції.

Програма розроблена на основі «Бухгалтерія 8 для України», що дозволяє вести облік, виходячи з особливостей підприємства громадського харчування.

Функціональні можливості

На додаток до можливостей типової конфігурації "Бухгалтерія 8 для України", конфігурація "Громадське харчування для України" враховує галузеву специфіку і забезпечує наступні можливості:

 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (Технологічних карт), з можливістю обліку попередньої проробки "фірмових" страв. Зберігання рецептур у вигляді документів з обраною господарською операцією (приготування, розкомплектація, оброблення (розділування)).
 • Має можливість завантаження номенклатури, її одиниць виміру, її аналогів і рецептур з «Рарус: Збірник рецептур».
 • Для страви або напівфабрикату власного приготування можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. Можливе використання схеми "страва в страві" з необмеженою кількістю рівнів вкладеності.
 • Ведення списку взаємозамінних продуктів і його автоматичне використання при списанні у виробництво і формуванні калькуляційних карток.
 • Дві схеми документообігу для виробництва страв: пряма схема і зворотна схема («від реалізації»), зокрема автоматичне формування потреби в інгредієнтах від проданих страв;
 • Ведення кількісного або кількісно-сумового обліку МПЗ в розрізі складів.
 • Облік стандартних складських операцій: надходження (з можливістю окремого обліку оброблення), переміщення, інвентаризації та списання матеріально-виробничих запасів (МПЗ).
 • Облік приготування напівфабрикатів і страв, а також кількості і сум списаних у виробництво інгредієнтів, згідно заведеним раніше рецептурам. Оцінка нестачі інгредієнтів, наявності необхідних напівфабрикатів, необхідної кількості інгредієнтів.
 • Облік оптових відвантажень і роздрібних продажів.
 • Облік сезонних коефіцієнтів перевитрати, облік спецій.
 • Облік калорійності і харчової цінності.
 • Обмін даними з ресторанно-касовими (фронт-офісними) системами:
  • Двосторонній обмін з: "РестАрт, редакція 3", "Ресторан 8". 
  • Тільки завантаження даних про реалізацію з: UCS R-Keeper v.6.

Приготування страв і списання інгредієнтів

Для страви можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. При цьому допускається використання схеми "Страва в страві". Кількість рівнів вкладеності не обмежена. Склад страви і технологія її приготування зберігаються в документі "Рецептура". Для цього документа передбачено друковані форми "Калькуляційна картка" і "Технологічна карта".

Для інгредієнтів, що входять до складу страви, можна вказати список продуктів, що можуть їх замінювати  (аналогів). Цей список використовується при нестачі початкового продукту і враховується при списанні продуктів і складанні калькуляційних карток.

Приготування страв і списання продуктів оформлюються документом "Випуск продукції". За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгредієнтів, необхідних для приготування вказаних страв.

Програма підтримує дві схеми документообігу для виробництва страв: пряма схема і зворотна схема («від реалізації»). Схема «від реалізації» полягає в тому, що бухгалтер отримує від адміністратора ресторана чи загрузкою з фронт-офісної програми інформацію про продані страви, від цього система по рецептам розраховує списання напівфабрикатів і інгрідієнтів. Якщо є потреба - показує, що треба перемістити з інших комор, а що треба закупити для списання згідно рецептури. Всі документи вводяться один на основі іншого в зворотньому порядку.

Обробляння

У рішенні підтримується операція обробляння (розділування). Наприклад, це може бути обробка м'ясної туші. Для обробляння також передбачена рецептура. Підтримується облік заготовок, облік виробничих витрат, сезонності.

Облік і списання спецій

У рішенні розроблено особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно мала. До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути похибки округлення, при оформленні приготування страв ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції. Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.

Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів

Рахунки, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені видам номенклатури. Кожному виду номенклатури (товар, страва, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не тільки матеріали з 201-го рахунку, а й товари з 28-го рахунку.

Галузеві звіти і звіти для прийняття управлінських рішень

В прикладному рішенні передбачений широкий набір управлінських звітів. Серед них:

 • калькуляції за період;
 • контрольний розрахунок витрат продуктів;
 • витрата спецій;
 • товарний звіт;
 • склад рецептур;
 • витрата продуктів;
 • аналіз випуску продукції;
 • аналіз продажів;
 • аналіз продажів і списань;
 • відомість залишків продуктів;
 • залишки ТМЦ;
 • залишки і обороти ТМЦ;
 • аналіз продажів.

Реалізований необхідний перелік уніфікованої галузевої звітності, Форм ОП, ІНВ, Торг., зокрема:

 • калькуляційна картка (ОП-1);
 • забірний лист (ОП-6);
 • контрольний розрахунок спецій (ОП-13);
 • вимога до комори (2-ОПит);
 • акт оброблення (7-ОПит);
 • акт опрацювання;
 • технологічна карта;
 • техніко-технологічна карта;
 • відомість обліку залишків продуктів (ОП-16);
 • контрольний розрахунок витрат продуктів (ОП-17).


Більш докладну інформацію та інформацію по ліцензіях (їх особливостях та вартості) ви можете отримати звернувшись до наших фахівців.

Страница 1 из 3